+976 75003355
sales@procredit.mn


Мод тарих аян

Мод тарих аян

Өнгөрсөн онд Монголын Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Нийслэлийн Байгаль орчны газартай урт хугацааны хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулсан.

Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд хийгдэж буй анхны ажил болох ББСБ-уудын “Цэцэрлэг”-ийн шавыг тавьж, мод тарьлаа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарласан “НЭГ ТЭРБУМ МОД ТАРЬЯ” үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжин банк бус салбарынхан 2.7 сая мод тарих амлалт өгч, “Минж үржүүлгийн газарт” 2500 мод тарьсан.

Монголын Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооны гишүүн ББСБ-ууд нэгдэж Нийслэлийн Байгаль орчны газрын харьяа “Минж үржүүлгийн” 1 га талбайд “ББСБ-уудын нэрэмжит цэцэрлэг” байгуулжээ. Тэнцвэрийг хадгалахын тулд ард иргэд оролцож мод тарьсан.

Мэдээ мэдээлэл

Санхүү, эдийн засаг, аялал жуулчлал
олон улс, гадаад худалдааны мэдээ мэдээлэл.